Stok-Cost Maliyet Yönetimi - Kullanım Klavuzu

Bilgisayar bilgisi gerektirmeyen kullanım kolaylığı. Ekranlar sade ve anlaşılır şekilde dizayn edilmiştir. Program sizi yönlendirir.


Stok-Cost Maliyet Yönetimi - Kullanım Klavuzu

Program açıldığında şirket seçimi kullanıcı seçimi ve kullanıcı şifresi varsa girilerek giriş basılıca program açılır

Program İlk Açıldığında ;Sayfada üst tarafta sık kullanılan butonlar ve kısa yol tuşları.

Üst Menüde Raporlar Listeler Uyarı listeleri ve Program tanım listeleri ve ayarlar yer alır.

Tüm sayfalarda çıkış için kapat butonu kısayol tuşu = ESC

Kayıt yetkileri kullanıcı şifrelerin ve yapılan kayıt hareketlerinde kullanıcı adı yer alır. Alanlarda bir sonraki alana enter veya tab tuşu ile geçilebilir.

Departmanlar arası transfer taleplerinin takibini sağlar. Satınalım talep, teklif değerlendirme, talep onayı, siparişi satınalıma çevirme sistemi ile kağıt üstünde takip edilen prosedürleri bilgisayar ortamına taşır ve hataları önler. Kontrollü satınalım sağlayarak, stok maliyetlerinin en aza indirilmesine olanak tanır. Stok malları ve Satış malları (ürünler) üretimleri gerçekleştirilerek, depolar arasında transfer edilebilir.

Taşınır Mal Programı içinde Her kullanıcı için ayrıca bir tanımlama yapılır.Kullanıcılar kendilerine ait Kullanıcı adı ve şifreler ile sisteme girerek kayıtlarını oluşturup işlemlerini gerçekleştirirler. Bu işlemler için gereken evrakları hazırlar ve tutulması gereken defterleri evrak hazırlanırken otomatik olarak oluşturur. Kullanıcı bilinçli veya biliçsiz olarak sisteme zarar vermelerini engelleyen ve veri güvenliğini sağlayan birkaç kademeli bir koruma sistemine sahiptir.

Üst Menüden stok grupları tanımlarına girilir.

Kullanımı;Listede yeni grup ekleme işlemi için yeni kayıta basılır. açılan sayfa alt resim.

Önce üst hesap yazılır. yazılan üst hesabın sıra nosu gelir. kodu alanın üst hesap+ sıra nodan oluşur.

Tipi seçilir.Açıklama alanına stok grubunun adı yazılır. Muhasebe kodu yazılır.

Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören stok grubu silinemez.

Üst hesap, kodu ve açıklama alanları doldurulması zorunlu alanlardır.

Stok Listesinde Yeni Stok kartı eklenebilir detaylı hareketleri izlenebilir listenin kullanımı, sayfanın üst bölümünde işlem butonları liste arama için hazır filtre ve sayfa altında grup hızlı seçim listesi yer alır.

Açılan listede önce grup seçilir seçilen gruba bağlı stok sıra no olurşur. Grup listesine yeni grup eklenebilir veya hazır gruplardan seçilir.

Stok kodu grupkodu+sıra nodan oluşur, Stok adı girilir. birim seçilir tanımlı değilse yazılabilir. kdv oranı belirtilir. kaydetle kayıt saklanır.

Diğer stok aynı grubun özelliğini taşıyorsa çoğaltla sadece isim bilgisi girilir.

Malzeme tanıtılırken ; Öncelikle depolardaki malzemenin kartlarının açılması ve devirlerin girişlerinin yapılması gerekir.

Stok Listesine tüm açılan kartlar gelir. (Hareket gören veya görmeyenler)

Listenin üst kısmındaki butonlar

Yeni Stok kartı açma İşlemi için.

Göster Seçili stok kartı bilgi sayfasını açar.

Çoğalt : Listede seçili stok kartından yeni bir kayıt çoğaltır ve stok tanımlama sayfasını açar.

Detay Göster : listede seçili stok kartı detaylı hareket saysasını açar .

Yazdır stok listesinde seçili kayıtları yazdırma sayfasını açar.

Arama alanlarını detaylı kullanımı ; Sayfanın üst kısmında detaylı arama için atılan arama kutucuklarıdır.

Hareket gören stok kodu değiştirme işlem sayfası ; Listeden önce eski kod seçilir. sonra allta yeni açılan kod seçilir ve kod değişikliğine başlaya basılarak işlem tamamlanır.

Stok Fiş listesinde işlem fişi giriş işlemi, muayene ve kabul komisyonu tutanağı ve taşınır geçici alındısı çıkarılabilir.

Liste üstlerindeki butonların kullanımı
Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar. Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır. sil seçili fiş ve içeriği siler . yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.
İşlem tipi : alış malzeme girişi giriş deposu seçilmesi gerekli ve malzeme alınan firma,

çıkış malzeme çıkışı çıkış deposu zorunlu alandır seçilmeli .

Transfer bir depodan başka depoya hareket çıkış ve giriş deposu zorunlu alandır.

Tüketim sadece çıkış deposu zorunlu alandır.

Zayii sadece çıkış deposu seçilir. İade alış işleminin tersi.

üretim satış işlemlerinde reçetelere bağlı üretimde gün bazında teş fiş altına toplanan tüketimdir.

Muayene Tarihi: Girişi yapılacak olan malzemenin muayene ve satın alma komisyonu tarafından muayenesinin yapıldığı tarih yazılır. No: Muayene komisyonunun komisyon tutanak nosu yazılır.
Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo. ve teslim alanın adı seçilir.listede seçme işleminde olamayanı eklemek listenin üstkısmından yapılır.Teslim Eden / Geldiği Yer: Alınan malzemenin geldiği yer veya firma ismi seçilir. Alt bölümde bulunan “Cari listesi” butonuna tıklayarak yeni firma girişi veya kişi girişi yapabilirsiniz.
Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı ve üyeler seçilir.

Not : Giriş fişinde gereken firma bilgisi yoksa üst menüden Yeni cari kartı ile cari kartları sayfası açılır ve cari bilgileri girilebilir. İsim listesinde olmayan kayıtlar İsim listesine tıklanarak eklenir.

Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Giriş deposu, eslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;
Stok kodu alanında iken açılan sayfa stok kartı seçme sayfasıdır . Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur. Ayrıca stok kartı tanımlı değilse yeni stok kartı ile kart açılır.Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera veya Seç Kapat tuşuna basarak stok seçme sayfası kapanır ve sizi alt resim

Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak son giriş fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter veya tab tuşu ile bir sonraki alana geçilir. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için “Kaydet” butonuna basılır.
Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar . Muayane fişi yazdır fişi ön izlemaye açar , Geçici alındı belgesi yazdır fişi ön izlemaye açar yadırma için ön izlemedeki yazıcı resmi veya ctrl+p basılır. Bilgisayarınızda kayıtlı mevcut yazıcılar gelir.. Buradan istediğiniz yazıcıyı seçebilir ve kopya sayısını da belirleyebilirsiniz. çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.

stok adı alanında ayarlanmış resim istenirse kodu başa alınabilir . Sayfa açıldığında stok listesinde bekler ve adını yazmaya başladığımızda aradığımız kayıtı bulur enter tuşu ile çıkış adeti bölümüne gider çıkışı yapılacak adet yazılır tekrar entera basınca İlk-Giren İlk çıkar plarak fiyatla birlikte adet ve çarpımları çıkış sayfasına aktarır diğer çıkışı yapılacak malzemeler seçilir ve esc tuşu ile sayfadan çıkılır.
Sayfanın kısayol tuşları ;
Alt+a tuşu ile filtreleme işlemine geçer . enter veya tab bir sonraki alana gider
alt+t seçili kayıt ve adeti işlem formuna aktarır.
Stok mevcudu seçili stokğun bulunduğu depodaki miktarı. Mevcuttan daha fazla miktar yazılması halinde program uyarı verecektir.

Girişler tamamlandıktan sonra Kaydet butonu tıklanarak veya Alt+k kayıt gerçekleştirilir. Yazdırma işlemi seçenekleri çıkışı yapılan malzeme dayanıklı taşınır ise ve umuma açık (kafeterya , salon vb ) yer ise dayanıklı taşınır fişi tanzim edilir.

Stok Fiş listesinde işlem fişi giriş işlemi, muayene ve kabul komisyonu tutanağı ve taşınır geçici alındısı çıkarılabilir.

Liste üstlerindeki butonların kullanımı

Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar. Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır

Sil seçili fiş ve içeriği siler .

Transfer , seçili fişin örneğin alım fişi başka depoya gidecelse ana depoya alınan malzeme başka depoya gidecekse direk çıkış fişi açmak.

Excel aktarma butonu. yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.

Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.

İşlem tipi : alış malzeme girişi giriş deposu seçilmesi gerekli ve malzeme alınan firma,

Çıkış malzeme çıkışı çıkış deposu zorunlu alandır seçilmeli .

Transfer bir depodan başka depoya hareket çıkış ve giriş deposu zorunlu alandır.

Tüketim sadece çıkış deposu zorunlu alandır.

Zayii sadece çıkış deposu seçilir.

İade alış işleminin tersi.

üretim satış işlemlerinde reçetelere bağlı üretimde gün bazında teş fiş altına toplanan tüketimdir.

Muayene Tarihi: Girişi yapılacak olan malzemenin muayene ve satın alma komisyonu tarafından muayenesinin yapıldığı tarih yazılır.

No: Muayene komisyonunun komisyon tutanak nosu yazılır.

Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo. ve teslim alanın adı seçilir.listede seçme işleminde olamayanı eklemek listenin üst kısmından yapılır.

Teslim Eden / Geldiği Yer: Alınan malzemenin geldiği yer veya firma ismi seçilir. Alt bölümde bulunan Cari listesi butonuna tıklayarak yeni firma girişi veya kişi girişi yapabilirsiniz.

Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı ve üyeler seçilir.

Not : Giriş fişinde gereken firma bilgisi yoksa üst menüden Yeni cari kartı ile cari kartları sayfası açılır ve cari bilgileri girilebilir. İsim listesinde olmayan kayıtlar İsim listesine tıklanarak eklenir.

Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Giriş deposu, eslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;

Stok kodu alanında iken açılan sayfa stok kartı seçme sayfasıdır . Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur. Ayrıca stok kartı tanımlı değilse

yeni stok kartı ile kart açılır.Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera veya Seç Kapat tuşuna basarak stok seçme sayfası kapanır.ve sizi alt resim

Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak son giriş fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter veya tab tuşu ile bir sonraki alana geçilir. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için Kaydet butonuna basılır.

Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar . Muayane fişi yazdır fişi ön izlemaye açar , Geçici alındı belgesi yazdır fişi ön izlemaye açar yadırma için ön izlemedeki yazıcı resmi veya ctrl+p basılır. Bilgisayarınızda kayıtlı mevcut yazıcılar gelir.. Buradan istediğiniz yazıcıyı seçebilir ve kopya sayısını da belirleyebilirsiniz. çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.

stok adı alanında ayarlanmış resim istenirse kodu başa alınabilir . Sayfa açıldığında stok listesinde bekler ve adını yazmaya başladığımızda aradığımız kayıtı bulur enter tuşu ile çıkış adeti bölümüne gider çıkışı yapılacak adet yazılır tekrar entera basınca İlk-Giren İlk çıkar plarak fiyatla birlikte adet ve çarpımları çıkış sayfasına aktarır diğer çıkışı yapılacak malzemeler seçilir ve esc tuşu ile sayfadan çıkılır.

Sayfanın kısayol tuşları ;

Alt+a tuşu ile filtreleme işlemine geçer . enter veya tab bir sonraki alana gider

alt+t seçili kayıt ve adeti işlem formuna aktarır.

Stok mevcudu seçili stokğun bulunduğu depodaki miktarı. Mevcuttan daha fazla miktar yazılması halinde program uyarı verecektir.

Girişler tamamlandıktan sonra Kaydet butonu tıklanarak veya Alt+k kayıt gerçekleştirilir. Yazdırma işlemi seçenekleri çıkışı yapılan malzeme dayanıklı taşınır ise ve umuma açık (kafeterya , salon vb ) yer ise dayanıklı taşınır fişi tanzim edilir.

Listede seçili tarih ve listeleye basılınca sorgu tüm depoları getirir listede sadece bir depo sorgulayacaksa listenin üst kısmından depo karekök seçerek depo seçimi belirtilir. yazdırma işleminde

Yazdırma işleminde son fiyat veya ortalama fiyat üzerinden ön izlemeli seçenek açılır..

Üst Menmüden sistem işlemlerinden Tanımlar / Salon depo tanımlarına girilir.

Öncelikle depoları tanıtırken malzeme girişi yapılan ve çıkışı yapılan diğer depolarında tanıtılması gerekir. Depo Tanıtma İşlemi : Yeni Kayıtla eklenecek depo için kayıt açılır ve kodu yazılır (1-20 karakterdir) benzersiz alandır kodundan sonra depo adı girilir. Deponun bulunduğu harcama birimi kodu ve adı girilir , muhasebe birim kodu ve adı girildikten sonra Kaydetle kayıt saklanır.

Kullanımı: Düzelte basarak kayıt yazma moduna alınır gerekli bilgiler girildikten sonra kaydatle bilgiler saklanır.

Açılan Sayfada sol bölümde depo tanımları yapılır.

Yeni kayıt listeye yeni depo açma işlemi için yeni kayıt butonuna basılır kısayol tuşu (Alt+E).

Kaydet listede kayıt saklamak butonu.

Düzelt Listede seçili kayıt üzerinde değişiklik yapma işlemi.

Sil Listede seçili kayıtı silme.

İptal son değişikliği iptal etme.

Excel listedeki görünümü excel formatında kaydetme işlemi.

Yazdır rapor ön izleme seçenekleri.

Kapat aktif sayfayı kapatır.

Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören depo silinemez.

Üst Menmüden sistem işlemlerinden

Tanımlar / Salon departman tanımlarına girilir.

Yeni kayıt ile yeni satış departmanı açılır. Kodu alanı yazılır (benzersizdir) satış departmanının adı yazılır.

KDV kullanılan departmana göre kdv oranı yazılır.

TÜR tanılan departmanın borç veya alacak departmanı yazılır. satış yapılanlar B ödeme alınanlar A dır.

ADISYON satışta adisyon modulunde gözükecekler karekök seçilir.

Gelir grubu seçilir.

Kaydetle kayıt saklanır.

Düzelt Listede seçili kayıt üzerinde değişiklik yapma işlemi.

Sil Listede seçili kayıtı silme.

İptal son değişikliği iptal etme.

Excel listedeki görünümü excel formatında kaydetme işlemi.

Yazdır rapor ön izleme seçenekleri.

Kapat aktif sayfayı kapatır.

Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören departman silinemez.

Ürün satışında gelir getiren gruplarının tanımlandığı listedir.

+ Yeni kayıt açma .

- Listede seçili kayıtı silme.

Yukarı ok Listede seçili kayıt üzrinde değişiklik yapma işlemi.

Karekök listede kayıt kaydetme.

Çarpı son değişikliği iptal etme.

Stok Raporları listeden üst bölümden ikili raporlama mevcuttur standart raporların yer aldığı Raporlar bölümünde stok raporlarına girilince açılan listeden

Stok kartı raporları.

Stok hareket raporları

tüketim malsene defteri

Stok fişleri raporu.

>Stok kartları raporu ;

Liste açıldığında üst sayfadan tüm listeye basarak ek filtreleme ekranı açılır açılan listeden seçenekler girilerek raporlaya basılır.

Tüm stok hareketlerini yer aldığı rapordur

Tüketim malzeme defteri rapor önizleme


Ürün Tanımlama sayfasında Öncelikler gruplar tanımlanır, tanımlanan gruplara ürünler tanımlanır ve urunlere bağlı ek özellikler bulunduğu liste.

Urun grupları tanımlama işlemleri;

Dikkat edilmesi gereken grupları açarken satış hareketini kolaylaştırıcı grupların açılmasıdır. Örneğin 01 nolu grup şipariş esnasında ilk istenenler grubudur.

Listeden Artı butonuna basarak yei grup modu açılır.

Kodu ve adı benzersiz alandır.

Urun kartları sıra no alanı grup kodu ve açılan grubun sıra no ile oluşur.

Urun Tanımları

Ürün listesi açıldığında daha önceden tanımlanan urunler yer alır. Ürün listesinin kullanımı diğer listelerle aynıdır.

Ürün tanımlama sayfasında öncelikle tanımlı gruplardan seçilir sıra no alanı seçili grup eklene urun no artanıdır urun kodu grupkodu+sırano birleşimidir.Sıra numarası program içerisinde sıra takip etmesi gerektiğinden değiştirilemez.

Ürün adı yazılır. Ürün adı departman bazında benzersizdir.

Birim: satıldığı birim.

Fiyat satışta KDV dahil 1 fiyat.

İndirimli fiyat satışta tanımlara bağlı gözüken 2 fiyat (not 1 satış fiyatı kullanılıyorsa 0 yazılır)

Diğer fiyat satışta tanımlara bağlı gözüken 3 fiyat (not 1 satış fiyatı kullanılıyorsa 0 yazılır)

Cost işlemleri reçete ve stok sistemiyle çalışır.

Gelir grubu tanımlı gelir grubundan seçilir.

Satış departmanı : satışta sadece bir departman.

Fatura keserken hesaplanacak kdv oranı seçimi.

Göster satişta bulunan ürün demektir. (Satıştan kalkan ürünlerde karekök seçili olmaz)

Listenin iç kısmında ürün içeriği stoklar seçilerek urun satışında veya üretim esnasında düşülen stok değeri girilir.

Kullanımı listede alt kısındaki artı tuşuna basak işleme başlanır. Listede stoka adı, stok kodu bölümde seçme işlemi yapılır.

seçilen ürün oran girilir ve fiyat değerini stoktan alır.

Listede daha önceden tanımlı urunlerin reçetewri seçilerek onlar üzerine ekleme ve silme işlemi yapmak için Reçete seç basılınca açılan sayfada urun adı seçilerek seç aktara basılarak işlem tamamlanır.

Satıcı listesi açıldığında listede daha önceden kayıtlı bilgiler yer alır.

Yeni kayıt eklemek için yeni kayıt basılır açılan sayfada alt resim satıcı tanımlama işlemleri yapılır.

Satıcı kodu benzersiz alandır. Kodu ve Ünvanı doldurulması zorunlu alanlardır.

Hareket gören satıcı kodları değiştirilemez.

Satıcı hareketleri

Listede seçili satıcının alışları ve yapılan ödemelerinin yer aldığı ilem sayfası açılır.

listenin kullanımı diğer sayfalarla aynıdır.

Satici Raporlari

Satıcı raporları 3 sayfadan oluşur.

Satıcı listesi

Satıcı Bakiye Listesi

Satıcı hareketleri detaylı

Satıcı listesi Detaylı

Satıcı bakiyeleri borç ve alacakların özet olarak listelendiği rapor.

Satıcı hareketlerinin detaylı olarak listelendiği rapordur.

Raporlar

Kasiyer Bölümümden Raporlar menüsüne girince açılan rapor seçenekleri .

Adisyon Listesi Kdv Özeti

Seçili tarih bazında alınan detaylı fiş bazında kdv analizi.

Detaylı Ürün Kartları Listesi

Ürün kartları için detaylı rapor.

Detaylı Ürün Satış Analizi (Adisyon)

Ürünlarin adisyon bazında sorgulandığı rapor.

Departman Günlük Toplamlı Ürün Satışı ( Adisyon)

Departman Gelir Listesi

DetaylıGarson Satış Analizi

Tarih Aralığı Ürün Satış Toplamı

Gün Bazında Ürün Satış ve Maliyet Toplamları

Aylık Tabldot Raporları

Seçimli Rapor Adisyon Kasa Hareketleri

Seçimli Rapor Adisyon Kasa Hareketleri

Seçimli Rapor Adisyon Kasa Hareketleri

Kullanımı ;

Kullanımı ;

Yazdır listede seçili kayıtları yazdırmak seçenek sayfasını açar.

Kullanımı; raporlar ön izlemelidir. Kullanıcı tanımlı rapor sisteminde istendiği kadar rapor eklenebilir.

Tasarım yapma işlemi;

Kullanımı ;

açılan sayfada alt butonlar rapor ekleme işlemleri için.

Rapor oluşturma için rapor düzenleye girilir.

Kullanımı ;

Kullanımı ;

Listelerin Üst kısmında bununan Yardımcı işlemlerdeki > Listeyi kaydet sayfa düzenini ayarladığınız şekilde getirir.

İletişim

Telefon Cep : 0(507) 253 75 50
Telefon Ofis: 0(212) 728 90 14
Adres : Fatih Mah. Nuh Sok. 1/2 Silivri - İstanbul

Canlı & Telefonla Teknik Destek Saatlerimiz

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00

E-Posta için tıklayınız.